Подготовка на участниците

В гардеробната и гримьорната участниците се подготвят за своето ново приключение.